Partidul Renaștere

Pe data de 12 mai 1989, Academia de Științe a declarat limba moldovenească drept limbă de stat a Republicii Moldova

Această decizie a fost un pas important în păstrarea identității și distinctivității noastre naționale.

Astăzi din nou trebuie să ne apărăm dreptul de a vorbi limba moldovenească. Deja la școală ni se impun valori străine, ni se predă istoria României și limba română. Cultura noastră lingvistică unică încearcă să fie călcată în picioare de cei care se consideră europeni și democrați. Limba moldovenească a fost scoasă în mod ilegal din Constituție, dar poporul nostru continuă să o vorbească. Acest lucru nu ni-l puteți lua.

Păstrarea limbii, culturii și istoriei moldovenești este o condiție necesară pentru păstrarea identității noastre naționale și a independenței țării noastre. Limba noastră este moștenirea noastră, pe care dorim să o păstrăm, să o înmulțim și să o transmitem generațiilor viitoare.