Partidul Renaștere

Potrivit Biroului Național de Statistică, rata șomajului pentru anul 2023 a fost de 4,6%, cu 1,5 puncte procentuale mai mare decît în anul precedent (3,1%)

Creșterea ratei șomajului indică tendințe negative în economie și înseamnă că multe persoane își pierd locul de muncă. Creșterea șomajului duce la o înrăutățire a situației sociale și la o creștere a numărului de persoane care se încadrează în categoria celor vulnerabile din punct de vedere social.

Statisticile triste impun guvernului să ia măsuri pentru a revigora economia țării. Autoritățile, reprezentate de Sandu și PAS, ar trebui să oprească militarizarea și să lucreze la dezvoltarea și implementarea unor programe eficiente de sprijinire a ocupării forței de muncă și de stimulare a dezvoltării economice.